HAKKINDA Op.Dr. Ali Talip Baştürk

Hastane: Özel Medinova Hastanesi
İş Telefonu: (256) 2120012
Doğum Yeri ve Yılı: MALATYA – 18.04.1968
Medeni Durumu: EVLİ
Eğitim Durumu:
Lise – MALATYA FEN LİSESİ (Mezuniyet tarihi: 1989)
Fakülte – ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (Mezuniyet tarihi: 30,10,1995)
İhtisas –ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAS.

Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:
Asistanlığı ( 1996–2001 )
(Uzmanlık Tarihi: 21,01,2001 )
BİREBİR LAPAROSKOPİK EĞİTİM
ACIBADEM HAST. , RIRC KURSU
İZMİR ÜNİVERSİTESİ HAST. RIRC KURSU
K.MARAŞ ÜNİVERSİTESİNDE RIRC KURSU

Özel Eğitim:
LAPAROSKOPİK CERRAHİ (BÖBREK TÜMÖRÜ , PIYELOPLASTİ , BÖBREK KİSTİ )
PERKÜTAN KAPALI BÖBREK TAŞI CERRAHİSİ
RIRC ( RETROGRADE İNTRARENAL CERRAHİ )
İNKONTİNANS CERRAHİSİ
PENİL PROTEZ CERRAHİSİ
PLAZMAKİNETİK İLE KAPALI PROSTAT VE MESANE TÜMÖRÜ CERRAHİSİ
USG EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİSİ

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:
TÜRK ÜROLOJİ DERNEGİ
ÜROLOJİK CERRAHİ DERNEGİ
ENDOÜROLOJİ DERNEGİ

Yabancı Dil:
Ingilizce