HAKKINDA Op.Dr. Levent Ateş

Hastane: Özel Medinova Hastanesi
Telefonu: 0530 930 4856
Doğum Yeri ve Yılı: Burdur / 1970
Medeni Durumu: Evli
Eğitim Durumu:
Bursa Anadolu Lisesi, 1988
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
II. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, 2005

Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:
Mudurnu Devlet Hastanesi Düzce Tıp Merkezi (mesul müdürlük)
Mercedes Benz işyeri hekimliği
Şanlıurfa Devlet Hastanesi
Aydın Devlet Hastanesi

Özel Eğitim:
Mikrocerrahi eğitimi ve sertifikası, İstanbul Şişli Etfal Hastanesi

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)
Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD)
Türk Tabibler Birliği

Yabancı Dil:
İngilizce
Almanca