Hastane:Özel Medinova HastanesiEğitim Durumu:
Uzmanlık: Dokuz Eylül Üniversitesi 2008-2013

Fakülte : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2001-2007

Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:
Niğde Devlet Hastanesi 2014 – 2016
Niğde Özel Hayat Hastanesi 2016 – 2017
Çocuk Yoğunbakım Sertifikaları
NRP Kursu
Çocuk Acil (ÇİLYAD) Sertifika Kursu

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:
Türk Tabipler Birliği

Yabancı Dil: İngilizce