Uzm.Dr. Hasan Salış

Hastane:Özel Medinova Hastanesiİş Telefonu:0256 212 00 12 Doğum Yeri ve Yılı:Kale 1961Medeni Durumu:EVLİEğitim Durumu:
Lise – Aydın Lisesi (Mezuniyet tarihi: 1978)
Fakülte – Ege üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet tarihi: 1984 )
İhtisas – İzmir Tepecik Suat Zeren Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Aldığı Görevler ve Mezuniyet Sonrası Eğitim:
Asistanlığı ( 1986-1990 )
(Uzmanlık Tarihi: 10.10.1990 )
İstanbul Gata Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:
Türk Tabipler Birliği
Türk Toraks Derneği

Yabancı Dil:
İngilizce