HAKKINDA Op. Dr. Yavuz Selim Buharalıoğlu

Doğum Yeri: İstanbul 1970
Medeni durum: Bekar
Eğitim Durumu:
Fakülte: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet
İhtisas: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Lise: Fenerbahçe lisesi

Aldığı Görev ve Mezuniyet Sonrası Eğitim :
Balıkesir Devlet Hastanesi (2010-2014)
Tekirdağ Devlet Hastanesi (2014-2015)
İnavasyon Çalışmaları (2015-2018)
Urfa Özel Meydan Hastanesi (2018-2019)

Üye olduğu dernekler: TKDC,ESVS
Yabancı dil: İngilizce