BÖBREK KİSTLERİ HER ZAMAN KORKUTUCU DEĞİLDİR !

Böbrekler vücudumuzun en yaşamsal organlarının başında gelir. Böbreklerin işlevlerini yitirmeleri ise ölümle sonuçlanabilecek sorunlara yol açar dolayısıyla böbreklerimiz sağlıklı çalışmalarından ödün veremeyeceğimiz organlarımızdan biridir.

Herhangi bir nedenle ultrason yapıldığında sıklıkla böbreklerde kistik yapılar olduğu rapor edilir ve hastalarda büyük paniklere yol açar. Kist deyimi halk arasında üstü örtülü olarak kanser anlamında kullanılır. Kanser kelimesi çok sevimsiz ve itici geldiği için sanki onun şiddet ve korkusu kist deyimi ile azaltılmaya çalışılır. Oysa kistler tamamen farklı ve çoğu zararsız olabilen selim kitlelerdir. 

Böbreklerde görülen kitleler arasında en sık rastlananı basit kistlerdir. Basit kistler, tüm kitlelerin %70'ini kapsarlar. Tek veya çok sayıda olabilirler ve 50 yaş üzerindeki insanların %50'sinde görülebilecek kadar sıktırlar. Genellikle küçük boyutlardadır, hiç bulgu vermezler ve bir yakınmaya yol açmazlar. Bu nedenle de hemen her zaman tesadüfen fark edilirler. Hastalara başka nedenlerle ultrasonografi yapıldığında fark edilir. Ancak bunlar zararsız kistlerdir ve yaşamın sonuna kadar da herhangi bir sağlık sorununa yol açmadan kalırlar. Çok azı zaman içinde daha büyük boyutlara ulaşabilirler. Büyük boyuta ulaşmaları da genellikle bir sorun yaratmaz ancak ender olarak böbreğin boşaltım sistemlerini tıkayabilir ve bu nedenle de böbrekte sorun yaratabilir. Bu durumda böbrek kistlerine girişim yapmak gerekir. Bu girişimler; kistin yerine, boyutuna ve doğurduğu klinik duruma göre değişir. Kistin basitçe iğne ile boşaltılarak içine alkol enjeksiyonu yapılması, laparoskopik yöntemlerle cerrahi olarak alınması veya açık cerrahi girişimler yapılması çeşitli yöntemler olarak sayılabilir. Tüm bu söylemler, basit kistler dediğimiz grup için geçerlidir. 

Bazen böbrekteki kistlerin nitelikleri farklı olabilir. Özellikle kistik bölümler içeren börek tümörleri ile karıştırmamak gerekir. Kistin ultrasonik yapısında farklılıklar varsa, çok bölmeliyse, içinde daha katı kısımlar içeriyorsa dikkatli olmak ve daha detaylı görüntülemeler yapmak gerekebilir. Bu durumlarda tomografi, MR gibi yöntemlere başvurmak ve çok şüpheli durumlarda da ameliyat ederek gerekli inceleme ve tedavileri yapmak gerekir.

 

Wildcard SSL