Randevu İçin Tıklayın

Yaşlı check up

19 Haz 2018 Dahiliye

Güzel bir emeklilik arzu ediyorum. İlgi duyduğum konularla uğraşmak, şimdiye kadar zaman ayıramadığım şeylere zaman ayırmak  istiyorum artık!

Torunlarımla vakit geçirmenin görmediğim yerleri görmenin, yapmadığım şeyleri yapmanın tam zamanı.

“Sağlığım mı? Şimdiye dek önemli bir sorunum olmadı, atlattık galiba” demeyin!

Farkındalığınızı arttırın!

“İskemik inmede değiştirilemeyen risk faktörleri: yaş, cinsiyet, ırk ve kalıtsal özelliklerdir. İnme genellikle 60 yaş üstü erkeklerde daha sık görülür. Kadınlarda inme en sık görülen damar hastalığıdır!

“Yaşım 65, ne yapayım inme yaşla sıklığı artan bir hastalıkmış, ancak yapacak bir şey yok” demeyin. Anneniz, babanız, kardeşlerinizden biri muhtemelen zamanında böyle düşündü ve belki de inme geçirdi. Onlar inmenin önlenebilen ve en sık görülen nörolojik hastalık olduğunu bilmiyordu.

İnme Risk Faktörleri

İnme için asıl önemli olan risk faktörleri; değiştirilebilir, yani tedavi edilebilir olanlardır. Bunlar kalp krizine yol açan risk faktörleri ile aynıdır: hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, yüksek kolestrol, yüksek homosistein düzeyi ve metabolik sendrom bunların başında yer almaktadır.

Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıkları iskemik inmenin önemli bir risk faktörüdür. Kalp krizi geçiren hastalarda veya ritim bozuklukları olan hastalarda kalbin içinde oluşan pıhtılar beyin damarlarını tıkayabilir ve iskemik inmeye yol açabilir. İnme geçiren hastaların %30’unda yani her 3 hastanın birinde neden kalp ile ilgili bir sorun olur.  En sık karşılaştığımız sorun kalp ritim bozukluklarının bir türü yani “atriyal fbrilasyon”dur. Farkına varılmadığında, çarpıntı veya başka bir nedenle teşhis edilmemiş ise bu durum kolaylıkla gözden kaçabilir. Tanı yöntemi basit bir EKG’dir.

Beyni Besleyen Damarların Hastalıkları

Kalp içinde oluşan pıhtılar dışında beyni besleyen büyük damarların (ör şah damarı) damar sertliği olarak da adlandırılan “aterosklerouza” bağlı ileri derecede darlıkları veya tıkanmaları da önemli bir iskemik inme nedenidir.

Hipertansiyon ile ilgili neler biliyorsunuz?

Hipertansiyonunuzun farkında mısınız? Evde tansiyonunuzu ölçtüğünüzde büyük 140, küçük 85. ise sizce bu değer yüksek mi?
Hipertansiyon hastası iseniz yeterli bir tedavi alıyor musunuz?
Doktorunuz tansiyonunuzun normal sınırlarda olduğunu söyledi, santral* kan basıncınız da öylemi?
Ölümcül beyin kanamalarının en önemli risk faktörünün ihmal edilmiş bir hipertansiyon olduğunun farkında mısınız?
*Santral kan basıncı aort damarı içindeki kan basıncıdır.

Kalp hastalıkları ile ilgili neler biliyorsunuz?

Yaşlı insanlarda artiyal fibrilasyonun en önemli inme nedeni olduğunu biliyor musunuz?
Ülkemizde artiyal fibrilasyonu olan 60 yaş üstü hastaların büyük çoğunluğunun inmeye karşı koruma amaçlı ilaç almadıklarını biliyor musunuz?
Artiyal fibrilasyonunuz teşhis edilmiş olsa bile birçok hekimin gereken kan sulandırıcı (antikoagülan) tedaviyi önermekte geç kaldığını biliyor musunuz?
Peki, antikogülan tedavinin inme riskini %60 azalttığını biliyor musunuz?

Beyni besleyen damarların hastalıkları hakkında neler biliyorsunuz?

Riskiniz yüksek ise bu darlıkların artık basit ve etkili tedavileri olduğunu biliyor musunuz?

Kolesterol ile ilgili neler biliyorsunuz?

Bu yaşınıza kadar hiç kolesterol baktırdınız mı?
Size kolesterolünüzün normal olduğu söylendi; günümüzde tedavide hedeflenen değerlerin ölçüm yaptığınız laboratuarın normal diye belirttiği değerlerden farklı olduğunu biliyor muydunuz?
Doktorunuz size artık her kişinin kendi risk durumuna özgü normal kolesterol hedefi olduğunu söylemedi mi?

Şeker hastalığı ile ilgili neler biliyorsunuz?

Açlık şekeriniz normal olsa da, hafif yüksek açlık kan şekerinin yaşlılık diyabetinin önemli bir habercisi olduğunu biliyor musunuz?
Tok iken normalin biraz üstündeki kan şekerinin damarlarınıza ne denli zarar verdiği konusunda bilgi sahibi misiniz?
İnme geçiren hastaların nerdeyse %25’inde , evet neredeyse 4 hastanın birinde önceden farkında olunmayan şeker hastalığı tanısı koyulduğunu biliyor musunuz?
Saydığımız bu risk faktörlerinin erken yaşta “bunama” nedeni olduğu hakkında bir bilginiz var mı?

Peki bu yukarıda saydıklarımızın Alzheimer Hastalığı’nın en önemli risk faktörleri arasında olduğunu biliyor musunuz?

Biliyorsunuz ama harekete geçmiyorsunuz! Bilmiyordunuz ama şimdi öğrendiniz, ama ne yapılması gerektiğini soruyorsunuz! Daha fazla bilgi almak istiyorsunuz!

Gelin görüşelim, sizin için ülkemizde ilk olarak bir “BEYİN CHECK-UP PROGRAMI” hazırladık!

Beyin Check-Up Programı

1. Nöroloji Uzmanı Muayenesi
2. Akciğer Grafisi
3. Tüm Batın Ultrasonografisi
4. Kranial MR (Gradient, F.L.A.İ.R)
5. Karotis ve Vertebral Arter Ultrasonografisi
6. Trans Kranial Renkli Doppler
7. IMT Ölçümü
8. Santral Kan Basıncı Ölçümü
9. MMS (mini mental state)
10. Kemik Dansitometrisi
11. Kan Testleri
Açlık Kan Şekeri
HbA1C
Açlık insülin
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigleserid
SGOT
SGPT
BUN/Kreatinin
Ürik Asit
Hemogram
Homosistein
Hs CRP
Sedimantasyon Hızı
B12
Folik Asit
TSH
12. Tam İdrar Analizi

Search

+