ÖZEL MEDİNOVA HASTANESİ EMZİRME POLİTİKASI

1- Hastanemizde anne sütü emzirme uygulamasının korunması teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla yazılı bir emzirme politikası vardır.
   a) Anne sütü muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları hastanemiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanır.
   b) Hastanemizin personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir bebek beslenmesi politikası vardır.
   c) Hastane Bilgi Yönetim Sistemimizde Emzirme konusunda sürekli izleme ve veri yönetimi yapılmaktadır.
2- Hastanemizde tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda düzenli aralıklarla eğitilerek emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılır.
3- Hastanemize müracaat eden bütün hamile kadınlara ve ailelerine anne sütünün önemi ve yönetimi konusunda eğitimler düzenlenmekte ve emzirme ile ilgili broşürler verilmektedir.
4- Hastanemizde doğum yapan bütün annelere doğumu takiben ilk yarım saat içinde Ebe-Hemşire gözetiminde emzirme yapılmaktadır.
5- Annelere, Ebe-Hemşire gözetiminde bebeklerini nasıl emzireceklerini göstererek, bebeklerinden ayrı kaldıkları zaman süt oluşumunun devamı için neler yapmaları gerektiği konularında eğitimler düzenlenmektedir. Anneler, emzirme esnasında meme çatlağı oluşumunda ve meme başı problemlerinde neler yapacakları konusunda bilgilendirilmektedir.
6- Hastanemize müracaat eden hamile ve annelere tıbbi bir neden yoksa bebeklerine ilk 6 ay sadece anne sütü, 6. Aydan 2 yaş ötesine kadar ayına uygun ek gıdalar verilerek anne sütü ile bebeğini beslemeleri önemle vurgulanmaktadır.
7- Hastanemizde, doğumdan itibaren bebek ve annenin 24 saat aynı odayı paylaşması sağlanmaktadır. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda bilgilendirme yapılmakta. Çünkü anne sütünün devamı için bu çok önemlidir.
8- Annelere, bebeklerine emzik, biberon kullanmaları önerilmekte ve riskler konusunda bilgiler verilmektedir.
9- Annelere, bebeklerinden ayrı kaldıkları zamanlarda sütlerini nasıl sağlamaları ve hangi koşullarda saklamaları gerektiği anlatılmaktadır
10- Annelere taburcu olduktan sonra emzirme ile ilgili problemler yaşadığında (meme başı çatlakları, meme iltihabı, tıkanıklık, memeyi red, sütün azalması vb.) hastanemiz doğum servisi ve polikliniğine, çocuk servisi ve polikliniğine, aile sağlığı merkezi veya doktorlarına danışmaları önerilir.

 

BAŞARILI EMZİRMEDE 11 ADIM

1- Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmalı ve bu düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmalıdır.
2- Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda eğitilmelidir.
3- Hamile kadınlar, emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir.
4- Doğumdan sonraki ilk bir saat bebeklerin anneleri ile ten teması kurmasını sağlayarak emzirmeye başlama konusunda yardımcı olunmalıdır.
5- Annelere, emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri gösterilmelidir.
6- Tıbben gerekli görülmedikçe, yenidoğanlara anne sütünden başka yiyecek, içecek verilmemelidir.
7- Anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalarını sağlayacak bir uygulama benimsenmelidir.
8- Bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmelidir.
9- Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir şey verilmemelidir.
10- Anneler, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları ve anne destek grupları hakkında bilgilendirilmelidirler.
11- Kurumun tüm birimlerinde bebek formüllerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa benimsenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.