1) KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKAMIZ
Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini verebilmek için, en gelişmiş tıbbi cihazları ve tedavi yöntemlerini kullanarak, etik ilkeler doğrultusunda hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini esas alan, sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

KURUMSAL POLİTİKAMIZ
*Sağlık hizmetinin verimliliğini ve niteliğini arttırarak, tıbbi uygulamaları en üst düzeyde gerçekleştiren,
*Şikayetleri etkili bir şekilde ele alarak, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini ön planda tutan,
*İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına alan,
*Çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre koruma bilincini geliştirerek, sürekli eğitimini ve memnuniyetini sağlayan,
*Çevre sağlığını önemseyerek, atıklarını azaltmaya çalışan ve çevreye olan etkilerini kontrol altına alan,
*Kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak faaliyetlerini gerçekleştiren,
*Yasal şartlara uyan ve yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak, sürekli iyileşmeyi daimi hedef edinen,
*Dürüst, ilkeli ve etik değerlere bağlı bir kurum olmaktır.

2) KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kalite Yönetim Sistemi’nin yapısı hastanemizde tanımlanmış olup, Kalite Yönetim çalışmalarına ilişkin tüm dikey ve yatay hiyerarşik yapılar tanımlanmıştır.
Hastanemizde SKS-Hastane ( Versiyon-5; Revizyon-01 ) çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuş ve Kalite Yöneticimiz ve Kalite Bölüm Sorumlularımız belirlenmiştir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI

3) KOMİTE VE KONSEYLER VE ALT KURULLAR

4) ÖZEL MEDiNOVA HASTANESİ KOD EKİPLERİ LİSTESİ

5) ÖZEL MEDİNOVA HASTANESİ TATBİKAT PLANI


6) REHBERLER


• Hasta ve Ailesi Eğitim Rehberi İçin Buraya Tıklayınız.
• Hastane Bilgi Rehberi İçin Tıklayınız Buraya Tıklayınız