Uzman bilgi ve becerilerimiz ile birlikte insanı sevmek, ona değer vermek ve kişiyi sadece hastalığı ile değil ailesi ve toplum içinde bütüncül bir yaklaşım ile ele almaktır. Bizim için her hasta ve hasta yakını; saygı, nezaket ve özenle davranılarak güvenli bir bakım alma hakkına sahiptir.

Hedeflerimiz:

  • Hemşirelik uygulamalarımızı sürekli geliştirerek, en iyi düzeyde hizmet vermek,
  • Hasta bakımı ve takibinde tam sorumluluğu üstlenmek,
  • Hastalarımıza kişiye özel ve doğru hemşirelik bakımı sunmak,
  • Hastalarımızın sağlığını bilimsel yolların yanısıra ilgi ve şefkatle korumak,
  • Hastalarımızın ihtiyaçlarını ekibimizin diğer üyeleri ile işbirliği içinde karşılamak; iletişime ve dinlemeye açık olmak
  • Hemşirelerimizin bilgi ve becerilerini, kalite standartlarına uyum göstererek ve mesleki, kişisel gelişim olanakları sunarak, sürekli geliştirmek
  • Çevreye saygılı olmak