Dr. Kadir Karakoç

Hastane:Özel Medinova HastanesiEğitim Durumu:
1999 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye Olunan Bilimsel Dernekler:
Türk Tabipleri Birliği

Yabancı Dil:
Fransızca