Randevu İçin Tıklayın

Böbrek nakli

Böbrek yetmezliğine girmek üzere olan veya diyalizde olan hastalar böbrek nakline dört elle sarılmalıdır. Günümüzde böbrek nakli son derece başarılı ve böbrek yetmezliği hastasının uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlayan bir tedavidir. Hastalar arasında yanlış bir yaklaşım “ben böbrek nakli için uygun aday olmayabilirim” düşüncesidir. Oysa ki kardiyolog tarafından ameliyat riskini kaldıramayacak kadar ciddi kalp hastalığı tespit edilenler ve kanser hastalığı bulunan hastalar dışında herkes nakil olabilir. Tüberküloz ve hepatit gibi enfeksiyon hastalıkları bulunan hastaların mikrobik durumu aktif  değil ise nakil olabilirler. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sağlık bakanlığı ilk aşama tedavisi olarak hastalara böbrek nakli konusunda bilgi verilmesini ve her hastanın bir organ nakli merkezinde kaydının bulunmasını gerekli görmektedir.

Size böbrek vermek isteyen bir akrabanız varsa canlı böbrek nakli, böyle bir şansınız yok ise kadavra böbrek nakli listesine girmek hakkında ileri bilgi alınız.

Canlıdan böbrek nakli güvenli ve başarılı bir tedavi yöntemidir. Canlıdan böbrek nakli sonrası birinci yıla gelindiğinde %95 sağlıklı ve diyalizde uzak bir yaşam sağlanmaktadır.

Bundan on yıl önce böbrek nakli sonrası birinci yıla gelindiğinde nakledilen böbreklerin sadece %50 kadarı çalışmasını sürdürürken günümüzdeki bu oran %95’e ulaşmıştır. Bu başarılı sonuçlar özellikle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlardaki gelişmelere ve nakil ile ilgili tecrübenin artmasına bağlıdır. Böbrek nakli konusunda en detaylı ve doğru sonuçlar Amerikan organ paylaşım organizasyonu (United Network of Organ Sharing, www.unos.org) tarafından verilmektedir. Bu organizasyonun 1999 – 2002 yılı verilerine göre birinci yıl sonunda kadavradan nakil olanların %88’inde, canlıdan nakil olanların %95’inde böbrekler sağlıkla çalışmasını sürdürmektedir. Canlıdan nakil olanların beş yıl sonra %80’i diyalizden uzak bir hayat yaşayabilmektedir.

Yakınımdan böbrek alana kadar listede bekleyip de kadavradan böbrek nakli olsam…

Böbrek nakli olması gereken hastalar arasında en çok kadavra böbrek nakli için beklemek yaklaşımı gözlenir. Oysaki böbrek yetmezliği hastasının uygun böbrek vericisi var ise hemen nakil olabilir ve sağlıklı bir hayata yeni bir başlangıç yapmış olur. Onun için böbrek nakli ihtiyacı olan hastaların ilk önce canlı böbrek nakli olabilmeyi tercih etmeleri akılcı seçenektir. Canlı böbrek naklini ilk tercih olarak düşünmenin önemli sebeplerini sayacak olursak:

Canlı nakilde sağlıklı bir böbrek nakledilir ve sonuçlar son derece başarılıdır.
Alıcı ve verici iyice tetkik edilerek en iyi sağlık durumunda kontrollü bir şekilde ameliyat olur.
Kadavradan organ kazanımı yeterli olmadığından böbrek uygun zamanda çıkmayabilir veya böbrek çıktığında diyalizde geçen uzun yıllar sebebiyle hasta daha yıpranmış olabilir.
Canlı vericiden böbrek nakli hemen alıcı ve verici değerlendirilerek haftalar içersinde yapılabilir.
Canlı böbrek nakli olmak için hiç bir şansı olmayıp kadavra böbrek naklini bekleyen bir kişinin daha hayatı kurtulmuş olur.

Search

+