Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Genel anestezi uygulamaları (Kalp Cerrahisi gibi yüksek riskli ameliyatların yanı sıra alanında özel dikkat ve uzmanlaşma gerektiren uygulamalar da hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır)
Rejyonel anestezi uygulamaları (Epidural, sipinal, kaudal anestezi, interskalen, axiller, supraskapüler blok uygulamaları ile alt extremiteye ait sinir blokları)
Monitorizasyon
Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları (anjiografi uygulamaları, IV anestezi gerektiren küçük müdahaleler. Endoskopide sedasyon gibi uygulamalar)
Postoperatif analjezi
Ağrısız Doğum
Yoğun Bakım Hizmeti : Yoğun Bakım ünitemizde tüm yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisi yapılmaktadır.
Hastane İçi Diğer Hizmetler :

Damar Yolu Açılması,
Kateterizasyon Hizmetleri
Resüsitasyon,
Konsültasyon Hizmetleri.