Üroloji

Genel Üroloji, Laparoskopik ve Endoskopik girişimler

Laparoksopik (Kapalı) veya Açık Ürolojik Kanser Cerrahisi

• Prostat, mesane, böbrek, böbreküstü bezi ve testis kanserinde radikal ameliyatlar

Böbrek, üreter, mesane taşlarının endoskopik (kapalı) yöntemlerle tedavisi

Androloji
• Erkek Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi, penilprotez konulması
• Penil eğrilik tedavisi
• Varikosel tedavisi

Kadın Ürolojisi
• İdrar kaçırma tedavisi (TOT, TVT)
• Veziko-vaginal fistül cerrahisi
• Mesane sarkması operasyonu
• Aşırı aktif mesanede BOTOX uygulaması

Çocuk Ürolojisi
• Böbrek, üreter ve mesane taşlarının Endoskopik tedavisi
• İnmemiş testis, Laparoskopik cerrahisi
• Üreteropelvik darlık, Laparoskopik cerrahisi

Prostat
• Prostat kanseri
• Laparoskopik veya açık radikal prostatektomi
• İyi huylu prostat Büyümesi
• TUR-P
• Lazer tedavisi
• Prostat iltihabı
• Prostat Biyopsisi

Mesane
• Mesane Kanseri
• TUR – B
• Laparoskopik veya açık radikal sistektomi
• Barsaktan yapay mesane, ürinerdiversiyon
• Mesane sarkması ameliyatları
• İdrar kaçırma
• Askı ameliyatları (TOT, TVT)
• Veziko-vaginal fistül cerrahisi
• Transvaginal, transabdomial fistül eksizyonu
• Nörojen mesane
• Aşırı aktif mesane
• BOTOX uygulanması

Böbrek - Üreter
• Böbrek Kanseri
• Laparoskopik radikal nefrektomi
• Laparoskopikparsiyelnefrektomi (Sadece kitlenin alınması)
• Böbrek – Üreter Taşları
• Kapalı böbrek taşı ameliyatı, Perkütannefrolitotomi
• Retrogradintrarenal taş cerrahisi
• Üreteroskopik taş tedavisi
• Laparoskopiknefropyelolitotomi
• Laparoskopiküreterolitotomi
• Böbrek Kistleri
• Laparoskopik kist eksizyonu
• Üreteropelvik Darlık
• Laparoskopikpyeloplasti

Böbreküstü bezi tümörleri (Adrenal bez)
• Laparoskopikadrenalektomi

Testis
• Testis kanseri
• Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
• Varikosel

Penis
• Erkek Cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisi
• Tek veya çok parçalı Penilprotezimplantasyonu
• Penis eğrilik tedavisi