Nöroloji

Nöroloji Bölümümüzde; beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını incelemekte, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamaları yapmaktayız.

Nöroloji kliniğimiz; tüm beyin ve sinir sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi amaçlı olarak poliklinik, acil servis ve yoğun bakım üniteleriyle hizmet vermektedir. Tanı ve kısa süreli tedavi hizmetleri yanı sıra multidisipliner bir anlayışla kronik nörolojik hastalıkların uzun süreli tedavi ve takibi de hastanemizce gerçekleştirilmektedir

Nöroloji bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

Baş-yüz ağrısı sendromları ve migren
Baş dönmesi ve denge bozukluğu sendromları
Bilinç kaybı (bayılma) atakları ve epilepsi
Beyin damar hastalıkları
Alzheimer hastalığı ve diğer demans (bunama) sendromları
Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları
Kronik Ağrı sendromları
Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar
Motor nöron hastalığı ve diğer dejeneratif hastalıklar
Kas hastalıkları
Periferik sinir sistemi hastalıkları
Dahili hastalıklara ikincil sinir sistemi tutulumları
Bölümümüzdeki bazı uygulamalar;

Manyetik Rezonans (MR)
Bilgisayarlı Tomografi (BT)