Laboratuvar

Hastanemiz laboratuvarı, size en doğru ve en güvenilir test sonuçları vermek için bu alandaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, en modern sistem ve yöntemleri kullanarak, tam otomatik biyokimya ve hormon analizörleri ile çalışmaktadır. Günümüz şartlarında zamanın sizler için önemi göz önünde bulundurularak, tahlil sonuçlarınız sizlere üç saat içinde ulaştırılmaktadır. Tüm laboratuvar testleriniz uzman hekimlerimiz kontrolünde, biyolog , laboratuvar , tekniker ve laboratuvar teknisyenleri eşliğinde çalışılmaktadır.

Laboratuvarımız işletim sistemi (L.İ.S.) ve hastane işletim sistemi (H.İ.S.) arasındaki gelişmiş bilgisayar ağı sayesinde tüm işlemleriniz bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Bu sayede maksimum kontrol ve hız sağlanarak, en güvenilir sonuçlara minimum hata payı ile ulaşılmaktadır.

Materyal (kan, idrar, v.b. örnekler) alımında ve testlerin analizi süresince tek kullanımlık malzemeler kullanılarak, kontaminasyon riskini ortadan kaldırılmaktadır.

Kalite kontrolü, klinik laboratuvarcılık alanında doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır. Bu sebeple laboratuvarımızda günde iki kez her parametre için mutlaka internal (iç) kalite kontrolü yapılmakta ve verilerimizin doğruluğu test edilmektedir. Dünyanın en geniş katılımlı programlarından biri olan EQAS VE KBUD’un eksternal(dış) kalite kontrol programlarına da katılım sağlanarak verilerimizin doğruluğu ayrıca değerlendirilmektedir.

Laboratuvarlarımızda çalışılan testlerden bazıları;

Kolesterol,trigliserid,HDL, LDL lipit panelleri
Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
Kan şeker ölçümü
Glikoz tolerans testleri
Hemoglobin A1C
Tiroit hormonları
Hemogram
Sedimantasyon
Tam idrar
Koagülasyon
Kan gazları
Üreme hormonları
HIV
Hormon ve tümör belirteçleri
Sifiliz (frengi)
Torch testleri
Hepatit testleri
Kardiyak markerları